ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยและคณะ เดินทางไปนิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาดเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี


ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยและคณะ เดินทางไปนิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาดเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
โพสเมื่อ : 12 / 06 / 2020 - 10:06

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยและคณะ เดินทางไปนิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาดเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยมีนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ตลอดจนคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำคณะเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิต การตัดเย็บ บรรจุ หน้ากากอนามัยแบบผ้าของสภากาชาดไทย ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด โอกาสเดียวกันนี้ คณะผู้บริหารสำนักงานยุวกาชาดยังได้ลงพื้นที่ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพื่อแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้แก่พ่อค้า แม่ค้าและประชาชน บริเวณ ตลาดวัดศาลเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 678 total views,  1 views today