ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยและคณะ เดินทางไปนิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาดเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี


ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยและคณะ เดินทางไปนิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาดเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี
โพสเมื่อ : 12 / 06 / 2020 - 10:06

วันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยและคณะ เดินทางไปนิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมชมรมอาสายุวกาชาดเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยมีนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ตลอดจนคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำคณะเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิต การตัดเย็บ บรรจุ หน้ากากอนามัยแบบผ้าของสภากาชาดไทย ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด โอกาสเดียวกันนี้ คณะผู้บริหารสำนักงานยุวกาชาดยังได้ลงพื้นที่ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเพื่อแจกหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้แก่พ่อค้า แม่ค้าและประชาชน บริเวณ ตลาดวัดศาลเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

113 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้