นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำ พระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการนำร่องเตรียมพร้อมก่อนดำเนินการ ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด


นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำ พระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการนำร่องเตรียมพร้อมก่อนดำเนินการ ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด
โพสเมื่อ : 26 / 06 / 2020 - 08:51

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำ
พระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการนำร่องเตรียมพร้อมก่อนดำเนินการ
ปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน จังหวัดตราด

ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ จำนวน 5 ไร่ เพื่อ​ตรวจประเมินความสมบูรณ์ต้นราชพฤกษ์ จำนวน 860 ต้น และสำรวจพื้นที่ที่คงเหลือ เพื่อประเมินเตรียมความพร้อมก่อนดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำพระองค์เพิ่มเติม จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ต้นมหาพรหมราชินี ต้นรวงผึ้ง และต้นจำปีสิรินธร


อาสายุวกาชาด และเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการออกหน่วยครัวพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

104 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้