ผลการคัดเลือกประธานชมรมอาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด ประจำปี 2563


ผลการคัดเลือกประธานชมรมอาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 14 / 08 / 2020 - 15:10

นางสาวนฤมล วินัยธรรม ประธานชมรมอาสายุวกาชาด

นายกรพล จั่นจิรภัทร รองประธานชมรมอาสายุวกาชาดคนที่ 1

นางสาวญาณาธิป รอดวงษ์ รองประธานชมรมอาสายุวกาชาดคนที่ 2


76 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้