“อาสาพาพิชิต พ้นโควิด-19” ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนอาเชียน เขตพญาไท กรุงเทพฯ


“อาสาพาพิชิต พ้นโควิด-19” ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนอาเชียน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โพสเมื่อ : 03 / 09 / 2020 - 09:04

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย รวมพลังอาสายุวกาชาด ร่วมกับประชาชนเขตพญาไท จัดกิจกรรมในโครงการ “อาสาพาพิชิต พ้นโควิด-19” ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนอาเชียน เขตพญาไท กรุงเทพฯประกอบไปด้วย กิจกรรมนันทนาการพูดคุยเพื่อให้กำลังใจแก่ประชาชนในชุมชน รวมทั้งจัดทำการ์ดกำลังใจ “ชุมชนเพื่อชุมชน”ซึ่งเด็กและเยาวชนในชุมชนจัดทำขึ้นเพื่อส่งต่อกำลังใจให้กับคนในชุมชนของตนเอง ร่วมกันทำความสะอาดชุมชน ปลูกผักสวนครัว พืชรั้วกินได้ ตรวจสุขภาพหาค่า BMI ปรับปรุงห้องปฐมพยาบาล Mini Workshop โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ต้องผ่านการคัดกรอง เพื่อความปลอดภัยก่อนเข้างานอีกด้วย


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 426 total views,  1 views today