“อาสาพาพิชิต พ้นโควิด-19” ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนอาเชียน เขตพญาไท กรุงเทพฯ


“อาสาพาพิชิต พ้นโควิด-19” ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนอาเชียน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
โพสเมื่อ : 03 / 09 / 2020 - 09:04

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย รวมพลังอาสายุวกาชาด ร่วมกับประชาชนเขตพญาไท จัดกิจกรรมในโครงการ “อาสาพาพิชิต พ้นโควิด-19” ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ชุมชนอาเชียน เขตพญาไท กรุงเทพฯประกอบไปด้วย กิจกรรมนันทนาการพูดคุยเพื่อให้กำลังใจแก่ประชาชนในชุมชน รวมทั้งจัดทำการ์ดกำลังใจ “ชุมชนเพื่อชุมชน”ซึ่งเด็กและเยาวชนในชุมชนจัดทำขึ้นเพื่อส่งต่อกำลังใจให้กับคนในชุมชนของตนเอง ร่วมกันทำความสะอาดชุมชน ปลูกผักสวนครัว พืชรั้วกินได้ ตรวจสุขภาพหาค่า BMI ปรับปรุงห้องปฐมพยาบาล Mini Workshop โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ต้องผ่านการคัดกรอง เพื่อความปลอดภัยก่อนเข้างานอีกด้วย


132 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 4 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้