อาสา…ปันน้ำใจเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาส


อาสา…ปันน้ำใจเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาส
โพสเมื่อ : 07 / 10 / 2020 - 09:28

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวีระชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิณรงค์รอน คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และชมรมอาสายุวกาชาด (ครูวรรณภา อินทรีเนตร ครูสุจิตรา เหล็กผา ครูเบญจพร แซ่เล้า ครูพิชามญชุ์เถาสมบัติ และคุณศราวณะ เลิศวิจิตรจรรยา) ร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน กับกิจกรรม “อาสา…ปันน้ำใจเพื่อน้องผู้ด้อยโอกาส” เพื่อนำไปมอบให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนนทบุรี


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 450 total views,  1 views today