ขอแสดงความยินดีแก่นางสาวณัฐสุดา พิมพ์ภักดิ์ ประธานชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ฯปี 2563


ขอแสดงความยินดีแก่นางสาวณัฐสุดา พิมพ์ภักดิ์ ประธานชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ฯปี 2563
โพสเมื่อ : 07 / 10 / 2020 - 09:31

นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัด แสดงความยินดีแก่นางสาวณัฐสุดา พิมพ์ภักดิ์ ประธานชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ฯปี 2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี


84 จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด , 1 จำนวนผู้เข้าชมวันนี้