รงเรียนกวี รุ่น 15 เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมค่ายอ่านเขียนเรียนชีวิต


รงเรียนกวี รุ่น 15 เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมค่ายอ่านเขียนเรียนชีวิต
โพสเมื่อ : 03 / 11 / 2020 - 13:53

โรงเรียนกวี รุ่น 15 (9 วัน 8 คืน) ระหว่างวันที่ 5 -13 ธ.ค. 63

เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมค่ายอ่านเขียนเรียนชีวิต – ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ค่ายโรงเรียนกวีมิได้มีเป้าหมายให้ทุกคนเป็นกวี หากแต่จะชวนกันใช้เวลาในชีวิตเพื่อ อ่านบทกวีอ่านชีวิต เขียนบทกวีเขียนชีวิต เรียนรู้ธรรมชาติ เรียนรู้ชีวิต ฝึกปฏิบัติการชีวิต และ “ภาวะกวี” ฝึกอ่านโลกในโลก ฝึกมองอุปสรรคในปัญหา ฝึกคิดเชิงวิเคราะห์ ฝึกอ่านอย่างมี

กิจกรรม จินตนาการเชื่อมโยง ร่วมใช้เวลาในชีวิตเชิงสร้างสรรค์และสร้างสุข
ชวนฟัง ชวนอ่าน ชวนคิด ชวนคุย ชวนสังเกต ชวนสัมผัสรู้สึก…ผ่านธรรมชาติ ล้อมวงสนทนา #ชวนกันออกแบบความคิด ออกแบบชีวิต…เปิดมุมมองสร้างสรรค์ เพื่อการเปลี่ยนแปลง สู่ทางเลือกที่ดีกว่า
#วิทยากรนำทาง : ศิวกานท์ ปทุมสูติ และกัลยาณมิตรกวี

คุณสมบัติ

1. อายุระหว่าง 15-90 ปี ไม่จำกัดเพศและสถานภาพ
2. มีนิสัยรักการอ่าน การเขียนบันทึก และมีประสบการณ์การเขียนเป็นต้นทุนมาบ้าง
3. สุขภาพเอื้ออำนวย…พร้อมปฏิบัติตามกติกาและกิจกรรมตลอดค่าย

กติกา ใช้ชีวิตร่วมค่ายอย่างมิตรและพี่น้อง ช่วยกันดูแลอาคารสถานที่ กินอยู่เรียบง่ายตามวิถีทุ่งสักอาศรม ช่วยกันหุงหา ล้างจาน งดอบายมุขทุกชนิด พร้อมร่วมกิจกรรมในช่วงเวลา 6:00-21:30 น. แต่งกายสุภาพ นุ่งยาว สวมรองเท้าแตะ มีย่ามหรือถุงผ้าสำหรับใส่หนังสือ สมุดบันทึก และเครื่องเขียนที่ตระเตรียมมาเอง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
นส.ในดวงตา ปทุมสูติ (ก้อย) 081-7578854 / 081-9956016
หรือติดตามกิจกรรมที่ผ่านมาของโรงเรียนกวี เพิ่มเติมได้ที่ เพจ : โรงเรียนกวีทุ่งสักอาศรม

อ่านรายละเอียดตามลิงค์แนบ https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10218667783147842&id=1296137464


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 465 total views,  1 views today