หารือการจัดโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสา และเสริมสร้างเยาวชนจิตอาสาให้เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน จังหวัดนครปฐม


หารือการจัดโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสา และเสริมสร้างเยาวชนจิตอาสาให้เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน จังหวัดนครปฐม
โพสเมื่อ : 11 / 11 / 2020 - 14:32

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย พร้อมคณะเข้าพบ นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เพื่อหารือการจัดโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสา และเสริมสร้างเยาวชนจิตอาสาให้เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืน

โครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสาและเสริมสร้างเยาวชนจิตอาสา ให้เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น เพื่อมุ่งสรรหาเยาวชนจากภาคส่วนต่างๆในจังหวัด และพัฒนาให้เป็นเยาวชนผู้มีความรอบรู้ตามนโยบายการพัฒนาประเทศ เป็นเยาวชนผู้มีจิตอาสาพร้อมเป็นที่พึ่งพาและเป็นกำลังสำคัญของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้มีกระบวนการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ การประชุมภาคีเครือข่ายยุวกาชาด เพื่อการสรรหาเยาวชนจิตอาสา โดยมีเป้าหมายเยาวชนในจังหวัดนครปฐม ลงทะเบียนให้ได้ครบ 10,000 คน ภายใน 31 กรกฎาคม 2564 การสร้างเยาวชนจิตอาสา สภากาชาดไทย และการพัฒนาอาสายุวกาชาดพึ่งพาได้ โดยสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดโครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสา และเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนจิตอาสาจังหวัดนครปฐม เพื่อให้เป็นต้นแบบของเยาวชนจิตอาสาสภากาชาดไทยต่อไปtrends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 421 total views,  1 views today