โครงการสนับสนุนการบำเพ็ญประโยชน์ “ สุขสันต์ วันทำดี 99 สู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย”


โครงการสนับสนุนการบำเพ็ญประโยชน์ “ สุขสันต์ วันทำดี 99 สู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย”
โพสเมื่อ : 02 / 11 / 2020 - 09:22

สำนักงานยุวกาชาดเชิญชวนชมรมอาสายุวกาชาดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการสนับสนุนบำเพ็ญประโยชน์ “สุขสันต์ วันทำดี 99 สู่ 100 ปี ยุวกาชาด”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:

นายอาคม  ควรอาจ    วิทยาจารย์ 4 โทร: 093 089 2030  

ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด  โทร: 0 2252 5002-3

        


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 567 total views,  1 views today