ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และคณะ รับมอบน้ำยาเอนกประสงค์ จากผู้แทนบริษัท บริษัท โฟลว์เซ็พ จำกัด และ สิ่งของบริจาคจากบริษัทโอสถสภา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรุนแรง ในพื้นที่ภาคใต้


ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และคณะ รับมอบน้ำยาเอนกประสงค์ จากผู้แทนบริษัท บริษัท โฟลว์เซ็พ จำกัด และ สิ่งของบริจาคจากบริษัทโอสถสภา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรุนแรง ในพื้นที่ภาคใต้
โพสเมื่อ : 15 / 12 / 2020 - 11:32

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และคณะ รับมอบน้ำยาเอนกประสงค์ จากผู้แทนบริษัท บริษัท โฟลว์เซ็พ จำกัด และ สิ่งของบริจาคจากบริษัทโอสถสภา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยรุนแรง ในพื้นที่ภาคใต้ โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทธนานันทน์ขนส่ง นำส่งของบริจาคทั้งหมดไปยังชมรมอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อแจกจ่าย ส่งต่อความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อไป


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 385 total views,  1 views today