เชิญชมรมอาสายุวกาชาดร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานกาชาดออนไลน์


เชิญชมรมอาสายุวกาชาดร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานกาชาดออนไลน์
โพสเมื่อ : 09 / 12 / 2020 - 16:08

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมเพียงแสกน QR Code ในภาพด้านบนเพื่อเข้าร่วมกลุ่มและทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ให้ท่านนำลิงค์ การใช้งาน platform งานกาชาดออนไลน์ ขึ้นสื่อออนไลน์ของหน่วยงานของท่านอย่างน้อย 1 ช่องทาง

2. ให้จัดหาเยาวชนจำนวน 30 คน เรียนรู้การใช้ platform งานกาชาดออนไลน์ ตามลิงค์ที่แนบให้ และให้เรียกเยาวชนดังกล่าวว่า แกนนำออนไลน์

3. ให้แกนนำออนไลน์ขยายผล เพื่อนสู่เพื่อน โดยการประชาสัมพันธ์และสอนการใช้งาน platform งานกาชาดออนไลน์ ตามห้องเรียนจนครอบคลุมทั้งหน่วยงาน

4.ให้แกนนำออนไลน์และเยาวชน (ที่ได้รับความรู้จากข้อที่ 3) ขยายผลสู่เพื่อนต่างหน่วยงาน อย่างน้อย 1 คน

5. ให้แกนนำออนไลน์และเยาวชน (ที่ได้รับความรู้จากข้อที่ 3) ขยายผลสู่คนในครอบครัวและชุมชน อย่างน้อย 2 คน

6. เมื่อแกนนำและเยาวชน ดำเนินการ ข้อ 3, 4 และ 5 ให้กรอกจำนวนตัวเลขที่ขยายผลลงในแบบฟอร์มออนไลน์ที่ สำนักงานยุวกาชาดได้จัดทำขึ้น

7. สำนักงานยุวกาชาดจะดำเนินการจัดส่งเกียรติบัตรออนไลน์ ให้หน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมยายผล ได้ร้อยละ 70 ของเยาวชนในหน่วยงาน


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 587 total views,  2 views today