ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และคณะร่วมให้การต้อนรับ The International Committee of the Red Cross (ICRC) เพื่อสานต่อภารกิจเพื่อมนุษยธรรมร่วมกันในโอกาสต่อไป


ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และคณะร่วมให้การต้อนรับ The International Committee of the Red Cross (ICRC) เพื่อสานต่อภารกิจเพื่อมนุษยธรรมร่วมกันในโอกาสต่อไป
โพสเมื่อ : 25 / 01 / 2021 - 11:49

25 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานยุวกาชาด นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ นายกุลวรรธน์ ชิตรัตน์ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร นายอานนท์ เชิงชวโน เจ้าหน้าที่แผนกกาชาดสัมพันธ์และนางสาวธนาภา ทุยเที่ยงสัตย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาคกรุงเทพฯ The International Committee of the Red Cross (ICRC) เข้าพบเพื่อสานต่อภารกิจ


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 518 total views,  1 views today