ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม พร้อมด้วย ครูที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด นำสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม จำนวน 20 คน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย


ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม พร้อมด้วย ครูที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด นำสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม จำนวน 20 คน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 22 / 01 / 2021 - 09:50

19 มกราคม 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย
ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม พร้อมด้วย ครูที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด นำสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนห้วยคตพิทยาคม จำนวน 20 คน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และถวายพระพร ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 379 total views,  1 views today