รงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย


รงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 22 / 01 / 2021 - 09:47

โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เพื่อขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 โดยมี ดร.ประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ ประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ครูที่ปรึกษาอาสายุวกาชาด ยุวกาชาด และอาสายุวกาชาด เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม ดร.ศุภชัย ศรีหล้า โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 356 total views,  1 views today