อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้านจิตอาสาในการให้ความช่วยเหลืองานบริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (โทร.1664)


อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้านจิตอาสาในการให้ความช่วยเหลืองานบริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (โทร.1664)
โพสเมื่อ : 11 / 01 / 2021 - 15:55

วันที่ 11 มกราคม 2564 นายกรพล จั่นจิรภัทร อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้านจิตอาสาในการให้ความช่วยเหลืองานบริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (โทร.1664) แทนเจ้าหน้าที่ผู้พิการทางสายตา ของสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทย ณ ตึกประสงค์ พานิชภักดี ในช่วงที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน WFH ระหว่างวันที่ 11-31 มกราคม 2564 เพื่อให้บริการประชาชนที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นทางโทรศัพท์


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 360 total views,  1 views today