อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้านจิตอาสาในการให้ความช่วยเหลืองานบริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (โทร.1664)


อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้านจิตอาสาในการให้ความช่วยเหลืองานบริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (โทร.1664)
โพสเมื่อ : 15 / 01 / 2021 - 16:03

วันที่ 15 มกราคม 2564 นายชญาวัต ทองเครือ อาสายุวกาชาด สังกัดสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้านจิตอาสาในการให้ความช่วยเหลืองานบริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (โทร.1664) ณ สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหาร สภากาชาดไทยในช่วงที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน Work From Home ระหว่างวันที่ 11-31 มกราคม 2564 เพื่อให้บริการประชาชนที่ติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นทางโทรศัพท์


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 342 total views,  1 views today