ขอเชิญอาสายุวกาชาดทั่วประเทศร่วมกันบริจาคโลหิต


ขอเชิญอาสายุวกาชาดทั่วประเทศร่วมกันบริจาคโลหิต
โพสเมื่อ : 19 / 02 / 2021 - 09:30

สำนักงานยุวกาชาดขอเชิญชวนอาสายุวกาชาดทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตเนื่องจาก​
เนื่องจากวิกฤตโลหิตขาดแคลนในช่วงโควิด – 19

สถานที่รับบริจาคโลหิต (สำหรับส่วนกลาง)
• ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

สถานที่รับบริจาคโลหิต (สำหรับส่วนภูมิภาค)
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ได้แก่
• ภาคฯ จ.ลพบุรี
• ภาคฯ จ.ราชบุรี
• ภาคฯจ.ขอนแก่น
• ภาคฯจ.นครสวรรค์
• ภาคฯ จ.เชียงใหม่
• ภาคฯ จ.ภูเก็ต
• ภาคฯ จ.ชลบุรี
• ภาคฯ จ.นครราชสีมา
• ภาคฯ จ.อุบลราชธานี
• ภาคฯ จ.พิษณุโลก
• ภาคฯ จ.สงขลา
• ภาคฯ จ.นครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต 6 แห่ง
• โรงพยาบาลตำรวจ
• โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
• โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
• โรงพยาบาลรามาธิบดี
• โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
• สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 747 total views,  4 views today