กศน.เชียงราย จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาดรุ่นที่ 166/ชร.4 สานต่อภารกิจของสภากาชาดไทย


กศน.เชียงราย จัดอบรมวิทยากรยุวกาชาดรุ่นที่ 166/ชร.4 สานต่อภารกิจของสภากาชาดไทย
โพสเมื่อ : 16 / 03 / 2021 - 14:25

 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 166/ชร.4 เมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 ที่โรงแรม เอ็ม บูทีค รีสอร์ทเชียงราย ถนนหน้าค่าย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย ตามโครงการ 99 สู่ 100 ปีสืบสานการอบรมวิทยากรยุวกาชาด สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสุรพล วงศ์หวัน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน วิทยากร เจ้าหน้าที่ นำผู้เข้ารับการอบรม 99 คน ซึ่งเป็นบุคลากรจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย ทั้ง 18 แห่ง สำนักงานยุวกาชาด กศน.อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย และกศน.อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ใช้รูปแบบค่ายพักแรม ใช้เวลา 4 วัน 3 คืน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานยุวกาชาด สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดลำพูน จังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา กศน.อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย และข้าราชการบำนาญของสำนักงาน กศน. มาร่วมเป็นวิทยากรดำเนินการอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมและกระบวนงานกด้านกิจกรรมต่าง ๆ ของการดำเนินการอบรมเยาวชน รวมถึง สานต่อภารกิจของสภากาชาดไทยในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขกำจัดโรค และขจัดภัย รวมถึงการช่วยเหลือผู้เดือดร้อน

 ทั้งนี้ สภากาชาดไทย โดยสำนักงานยุวกาชาด ได้มีการประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานและภาคีต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาเยาวชนส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดำเนินการอบรมเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนเหล่านั้น ได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีตามบทบาทความรับผิดชอบและความเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนต่อไป

trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 418 total views,  1 views today