ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดเข้าพบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพื่อหารือ เรื่องการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด และสร้างเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด


ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดเข้าพบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เพื่อหารือ เรื่องการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด และสร้างเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด
โพสเมื่อ : 16 / 03 / 2021 - 14:40

วันที่ 16 มีนาคม 2564 ดร.เบญจมาภรณ์ คุณะรังษี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีให้การต้อนรับนางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือ เรื่องการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด และสร้างเครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด โดยในวันนี้มีอาสายุวกาชาด ซึ่งเป็นเยาวชนชาย-หญิง อายุ 15 – 30 ปี กว่า 200 คน แสดงความจำนงในการบริจาคโลหิต ในช่วงภาวะวิกฤตโลหิตขาดแคลน เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 450 total views,  1 views today