รับสมัครเยาวชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมสานฝัน “ลมหายใจของชุมชน”


รับสมัครเยาวชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมสานฝัน “ลมหายใจของชุมชน”
โพสเมื่อ : 04 / 03 / 2021 - 10:03

สำนักงานยุวกาชาดเปิดรับสมัครเยาวชนจิตอาสา อายุระหว่าง 15-30 ปี

เข้าร่วมกิจกรรม สานฝัน “ลมหายใจของชุมชน” เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเยาวชนผ่านกระบวนการเรียนรู้จากสำนักงานยุวกาชาดและประสบการณ์โดยตรง อีกทั้งยังเปิดโอกาสแห่งสังคมการเรียนรู้ ทุกเพศ วัย ทุกกลุ่มในบ้านและชุมชน ให้โอกาสและส่งต่อศักยภาพแก่ผู้อื่นได้

ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรม

  1. Scan QR Code หรือ กดลิ้งค์ เพื่อลงทะเบียน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekvTxas0912e7ZsZSDEQ09rigf2fRraMlAQuaQQoEJeJ2XVA/viewform
  2. ทำแบบทดสอบ Hero สานฝัน “ลมหายใจของชุมชน” (สามารถทำแบบทดสอบได้มากกว่าจ 3 ครั้ง ภายในระยะเวลา 7 วัน หลังจากที่ท่านได้ตอบกลับยืนยันผ่านทาง Email)

3. แหล่งสืบค้นข้อมูลสำหรับศึกษาประกอบการทำแบบทดสอบ
2.1 website : สภากาชาดไทย https://www.redcross.or.th/home/
2.2 website : สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย https://thaircy.redcross.or.th/
2.3 สื่อออนไลน์ต่าง ๆ


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 4,043 total views,  1 views today