ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและคณะ เข้าพบนายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. ที่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการฯ และกิจกรรม เนื่อง ในโอกาสฉลอง 100 ปี ยุวกาชาด


ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและคณะ เข้าพบนายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. ที่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการฯ และกิจกรรม เนื่อง ในโอกาสฉลอง 100 ปี ยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 16 / 06 / 2021 - 16:19

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาดและคณะ เข้าพบนายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. ที่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอรับการสนับสนุนโครงการฯ และกิจกรรม เนื่อง ในโอกาสฉลอง 100 ปี ยุวกาชาด ได้แก่ 1.กิจกรรมอาสายุวกาชาด รวมพลังบริจาคโลหิต ช่วงวิกฤตโลหิตขาดแคลน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 2.โครงการล้านต้นบนแผ่นดิน ปลูก ปัก รักษาต้นไม้ และลงทะเบียนลงบนระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ 3.โครงการอบรมอาสายุวกาชาดออนไลน์ 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และ 4.โครงการขยายฐานเยาวชนจิตอาสา และเสริมสร้างอาสายุวกาชาด โดยการลงทะเบียนและเข้ารับการอบรมแบบออนไลน์ เพื่อเสริมศักยภาพให้กับอาสายุวกาชาดให้เป็นที่พึ่งพาได้ของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมา สำนักงาน กศน.ให้การสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานยุวกาชาดด้วยดีมาโดยตลอด ส่งผลให้การขยาย เครือข่ายชมรมอาสายุวกาชาด รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานจาก กศน. ให้ความร่วมมือขับเคลื่อนทุกกิจกรรมของสำนักงานยุวกาชาด อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้สำนักงานยุวกาชาดมีชมรมอาสายุวกาชาดเพิ่มขึ้น นับตั้งแต่ปี 2554 จากจำนวนชมรมอาสายุวกาชาด 100 กว่าชมรมฯ ขยายมาถึง 1,800 กว่าชมรมฯ ในปัจจุบัน


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 373 total views,  1 views today