ในวาระที่กิจการยุวกาชาดไทย ครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 27 มกราคม 2565 📣ขอเชิญชวน สมาชิกยุวกาชาด


ในวาระที่กิจการยุวกาชาดไทย ครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 27 มกราคม 2565 📣ขอเชิญชวน สมาชิกยุวกาชาด
โพสเมื่อ : 09 / 07 / 2021 - 12:24

ในวาระที่กิจการยุวกาชาดไทย ครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 27 มกราคม 2565
📣ขอเชิญชวน สมาชิกยุวกาชาด

อาสายุวกาชาด นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

📣ร่วมประกวดออกแบบ

ชิงเงินรางวัลมูลค่า รวม 75,000 บาท

🔍สามารถอ่านเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1RB1-oHhZAd8RCT5bhE98pfU_84Rf9nZz

📥ส่งใบสมัครและผลงาน
ได้ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564

📲สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร 02 628 6405 ในวันและเวลาราชการ


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 623 total views,  1 views today