โครงการหนึ่งบาท ร้อยความดี สานสิ่งดีเพื่อสังคม


โครงการหนึ่งบาท ร้อยความดี สานสิ่งดีเพื่อสังคม
โพสเมื่อ : 02 / 08 / 2021 - 09:37

📣สำหรับชมรมอาสายุวกาชาด หรือหน่วยงานที่เข้าร่วม “โครงการหนึ่งบาท ร้อยความดี สานสิ่งดีเพื่อสังคม”
😷เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
ทำให้ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรม
เพื่อสังคม ภายใต้กรอบแนวคิด
และระยะเวลาที่กำหนดไว้…
📍ทางสำนักงานยุวกาชาด จึงขอเพิ่มหัวข้อในการทำกิจกรรม ได้แก่ การช่วยเหลือประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด
📍สามารถปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์
⏰และเลื่อนระยะเวลาสิ้นสุดกิจกรรม

เป็นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

สำหรับผู้ที่ดำเนินโครงการฯ เสร็จสิ้นแล้ว📥ส่งรูปเล่ม พร้อมแนบไฟล์ภาพกิจกรรม
ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่อีเมล์ Suwan.c@redcross.or.th

ตัวอย่างสรุปโครงการฯ Click!!

 


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 391 total views,  3 views today