17 สิงหาคม 2564 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โดย ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาดจัดอบรมให้ความรู้แบบออนไลน์ให้แก่เยาวชน จำนวน 468 คน ในโครงการ 99 สู่ 100 ปี ต่อยอดการการสนับสนุนการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ


17 สิงหาคม 2564 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โดย ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาดจัดอบรมให้ความรู้แบบออนไลน์ให้แก่เยาวชน จำนวน 468 คน ในโครงการ 99 สู่ 100 ปี ต่อยอดการการสนับสนุนการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ : 17 / 08 / 2021 - 17:35

17 สิงหาคม 2564 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โดย ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด จัดอบรมให้ความรู้แบบออนไลน์ให้แก่เยาวชน จำนวน 468 คน ในโครงการ 99 สู่ 100 ปี ต่อยอดการการสนับสนุนการอบรมอาสายุวกาชาด เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชนที่มีใจรักในงานอาสาสมัคร สภากาชาดไทย พร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะด้านการดูแลผู้สูงอายุ อาทิ การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมในผู้สูงอายุ การอยู่ร่วมกันและความเข้าใจซึ่งกันและกัน การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 8 อ. การใช้ยาในผู้สูงอายุ การจับชีพจร และการคำนวนค่า BMI เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในภาวะปัจจุบัน ซึ่งประเทศไทยในขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยอาสายุวกาชาดที่ผ่านการอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปใช้เพื่อช่วยเหลือครอบครัว สังคม ชุมชนในโอกาสต่อไป ผู้สนใจจะเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่อไปของสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ติดตามข่าวสารได้ที่ Fanpage : อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย สำหรับผู้สนใจเป็นอาสาสมัคร สภากาชาดไทย เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่พร้อมที่จะเป็น “ผู้ให้” เติมพลังแห่งน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ ขับเคลื่อนสังคมไทย….ด้วยใจอาสาสมัคร เพียงคุณโหลดแอพพลิเคชั่น TRC Volunteer คุณก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุดมการณ์ด้านมนุษยธรรมร่วมกับ สภากาชาดไทย


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 224 total views,  1 views today