ดาวน์โหลดเกียรติบัตร โครงการสร้างเยาวชนจิตอาสาที่พึ่งพาของชุมชน 99 สู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย (HERO สานฝันลมหายใจของชุมชน)


ดาวน์โหลดเกียรติบัตร โครงการสร้างเยาวชนจิตอาสาที่พึ่งพาของชุมชน 99 สู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย (HERO สานฝันลมหายใจของชุมชน)
โพสเมื่อ : 16 / 09 / 2021 - 11:37

ขั้นตอนการดาวน์โหลดเกียรติบัตรออนไลน์

  1. ผู้เข้ารับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการฯ ระหว่างวันที่ 9 – 24 สิงหาคม 2564 จำนวน 44 โครงการ สามารถตรวจสอบรายชื่อของตนเองตามชื่อโครงการที่เข้ารับฟังได้ที่ลิ้งhttps://drive.google.com/drive/folders/17f8Mesfpxp9wzMgNoFieRp0VH55M426D?usp=sharing

2. กรณีตรวจสอบ ไม่พบรายชื่อตนเอง สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเกียรติบัตรเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3-OQvx6J07jpG2qBNTTolK8kHYrQtk3YPl1cDwTo4Ddxwag/viewform

3. กรณีตรวจสอบพบรายชื่อไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับเกียรติบัตรเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3-OQvx6J07jpG2qBNTTolK8kHYrQtk3YPl1cDwTo4Ddxwag/viewform


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,693 total views,  2 views today