โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (Online) ระหว่างวันที่ 25 และ 27 สิงหาคม 2564


โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (Online) ระหว่างวันที่ 25 และ 27 สิงหาคม 2564
โพสเมื่อ : 02 / 09 / 2021 - 15:27

โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (Online) ระหว่างวันที่ 25 และ 27 สิงหาคม 2564 ซึ่งในวันที่ 25 สิงหาคม เป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีทั้งหมด พร้อมทั้งดูการสาธิตการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ส่วนวันที่ 27 สิงหาคม จะเป็นการฝึกทักษะวิทยากรยุวกาชาด โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ภาคทฤษฎีและเป็นผู้สอนตามหัวข้อเรื่องที่ได้รับมอบหมาย ประกอบไปด้วย 1. หลักการปฐมพยาบาล 2. ภาวะหมดสติ 3. การสำลัก (ทฤษฏีและปฏิบัติ) 4. การปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) (ทฤษฏีและปฏิบัติ) 5. โรคหลอดเลือดสมอง 6.ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 7.การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ (ทฤษฏีและปฏิบัติ) 8.บาดแผลและการห้ามเลือด (ทฤษฏีและปฏิบัติ) 9. กระดูกหักและการเข้าเฝือก (ทฤษฏีและปฏิบัติ)


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 267 total views,  1 views today