นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยและคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรียน และ ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองการใช้คู่มือสอนเสริมภาษาไทย


นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยและคณะ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรียน และ ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองการใช้คู่มือสอนเสริมภาษาไทย
โพสเมื่อ : 12 / 10 / 2021 - 15:16

12 ตุลาคม 2564 นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และรักษาการผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด พร้อมคณะวิทยาจารย์ ร่วมกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรียน และ ประชุมเชิงปฏิบัติการทดลองการใช้คู่มือสอนเสริมภาษาไทย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ณ โรงเรียนบ้านท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 258 total views,  1 views today