ย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้อาสายุวกาชาด สังกัดเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา


ย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้อาสายุวกาชาด สังกัดเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
โพสเมื่อ : 21 / 10 / 2021 - 08:58

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 นางณัฎฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้อาสายุวกาชาด สังกัดเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
ลงพื้นที่บรรเทาทุกข์มอบอาหารปรุงสุก จำนวน ๒๐๐ กล่อง แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วน
สนองพระดำริ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยการสนับสนุนของท่านเจ้าคุณพระวินัยโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา(ธ) ท่านเจ้าคุณพระอุดมธีรคุณ เจ้าคณะอำเภอปากช่อง (ธ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธจินดา และนายไชยนันท์ แสงทอง
วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ณ ชุมชนหลังโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ชุมชนหลังโรงพยาบาลเซนเมรี่ ชุมชนเพชรเยี่ยม ชุมชนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 185 total views,  2 views today