สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด แบบออนไลน์ ให้แก่ครูที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี


สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด แบบออนไลน์ ให้แก่ครูที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 21 / 10 / 2021 - 10:00

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด แบบออนไลน์ ให้แก่ครูที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 80 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพที่ปรึกษาชมรมฯ ให้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ต่อการบริหารงานชมรมอาสายุวกาชาด สามารถนำความรู้ วิธีการ ขั้นตอน ไปใช้ในการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของชมรมอาสายุวกาชาดในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับสภากาชาดไทยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนของชมรมต่อไป


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 171 total views,  1 views today