อาสายุวกาชาดโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับโรงพยาบาลทัพทัน ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่นักเรียนในเขตอำเภอทัพทัน


อาสายุวกาชาดโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับโรงพยาบาลทัพทัน ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่นักเรียนในเขตอำเภอทัพทัน
โพสเมื่อ : 25 / 10 / 2021 - 10:11

วันที่ 19 และ 21 ตุลาคม 2564 อาสายุวกาชาดโรงเรียนตลุกดู่วิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับโรงพยาบาลทัพทัน ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่นักเรียนในเขตอำเภอทัพทัน จำนวน 395 คน และ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ร่วมกับ โรงพยาบาล รพ.สต.ตลุกดู่ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 300 คน ณ วัดตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 280 total views,  1 views today