อาสายุวกาชาด สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK)


อาสายุวกาชาด สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK)
โพสเมื่อ : 06 / 10 / 2021 - 11:22

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายสรชัย อุดมพิพัฒน์ อาสายุวกาชาด สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) สำหรับผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 29 คน ที่เข้าพัก ณ ศูนย์พักพิงโรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย ได้รับความอนุเคราะห์ชุดตรวจ Antigen test kit ( ATK )จากว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรอง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่ให้กระจายเชื้อไปในวงกว้างอีกด้วย


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 211 total views,  1 views today