เปิดรับอาสาสมัคร ทำหน้าที่บรรจุสิ่งของและจัดเตรียมชุดธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย


เปิดรับอาสาสมัคร ทำหน้าที่บรรจุสิ่งของและจัดเตรียมชุดธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โพสเมื่อ : 21 / 10 / 2021 - 14:04

สำนักงานยุวกาชาด ร่วมกับ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
📣เปิดรับอาสาสมัคร ทำหน้าที่บรรจุสิ่งของและจัดเตรียมชุดธารน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประชาชนที่กักตัวที่บ้าน และผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
🏥 วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ คลังสัมภาระผู้ประสบภัยชั้น 1 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

📲สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม อาสาสมัคร บรรจุสิ่งของและจัดเตรียมชุดธารน้ำใจฯ
⏰สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.ของทุกวันได้ที่ https://bit.ly/3m116wJ

ทั้งนี้ หากท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขออนุญาตไม่เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นการจำกัดสิทธิ์ของอาสาสมัครท่านอื่นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเกิดผลกระทบต่อองค์กรและผู้รอรับการช่วยเหลือ
‼️โปรดมาปฏิบัติงานในวันที่ท่านได้ลงทะเบียนและขอความกรุณาไม่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันที่ปฏิบัติงาน

☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณเมธิณี จงศรี โทรศัพท์ 084 904 1278
คุณธนธีร์ธาญ สุภาพรเหมินทร์ 081 819 7408
ทางสภากาชาดไทยขอขอบคุณ ทุกท่านที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 181 total views,  1 views today