อบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ


อบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ : 11 / 11 / 2021 - 06:43

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด กล่าวต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรยุวกาชาด เรื่อง การดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งสำนักงานยุวกาชาด ร่วมกับสำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาจาก กศน.ทุกอำเภอ ของจังหวัดจันทบุรี จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 2 วัน โดยจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎี และฝึกทักษะการเป็นวิทยากร รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 8 และ 10 พฤศจิกายน 2564 และ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 9 และ 11 พฤศจิกายน 2564 มีผู้ผ่านอบรม จำนวนทั้งสิ้น 117 คน


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 344 total views,  1 views today