การอบรมหลักสูตรพื้นฐาน “การเป็นอาสากาชาด” รุ่นที่1/2565


การอบรมหลักสูตรพื้นฐาน “การเป็นอาสากาชาด” รุ่นที่1/2565
โพสเมื่อ : 15 / 12 / 2021 - 03:53


วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรมพื้นฐาน “การเป็นอาสากาชาด” ประจำปี 2565 รุ่นที่ 1 วันที่ 15-16 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น4 สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โดยมีนางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดการอบรม

ทั้งนี้การอบรมพื้นฐาน “การเป็นอาสากาชาด” มีกำหนด 2 วัน อันประกอบด้วยเนื้อหาการอบรมที่เป็นประโยชน์กับอาสากาชาด และ การจัดให้มีกิจกรรมแบบอภิปรายเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม โดยคณะอาสากาชาดวิทยากร และ การฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานแก่อาสากาชาด โดย นางวธูสิริ สวัสดิ์จุ้น รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอบรมและประสานงาน สำนักงานอาสากาชาด พร้อมด้วยคณะวิทยาจารย์ ร่วมบรรยายสาธิตในการอบรมดังกล่าว
พร้อมนี้ วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น. นางสิริกันยา ศิริรังษี รองผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด ให้เกียรติเป็นประธานในการปิดการอบรมพื้นฐาน “การเป็นอาสากาชาด” ประจำปี 2565 และ มอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 39 คน


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 536 total views,  1 views today