สำนักงานยุวกาชาด เปิดตัวบทเพลง “พลังอาสายุวกาชาด” บทเพลงพิเศษในโอกาสฉลอง 100 ปี กิจการยุวกาชาดไทย


สำนักงานยุวกาชาด เปิดตัวบทเพลง “พลังอาสายุวกาชาด” บทเพลงพิเศษในโอกาสฉลอง 100 ปี กิจการยุวกาชาดไทย
โพสเมื่อ : 29 / 12 / 2021 - 02:10

สำนักงานยุวกาชาด เปิดตัวบทเพลง “พลังอาสายุวกาชาด” บทเพลงพิเศษในโอกาสฉลอง 100 ปี กิจการยุวกาชาดไทย วันที่ 27 มกราคม 2565 เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งเครื่องหมายของคนดีผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมในฐานะอาสายุวกาชาด เพลง : พลังอาสายุวกาชาด https://www.youtube.com/watch?v=UFCCXncQ4Ygโดย : สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทยประพันธ์โดย : อนุชิต ธนัญชัยขับร้องโดย : ณัฏฐ์ ทิวไผ่งาม#อาสายุวกาชาด#พลังอาสายุวกาชาด#100ปียุวกาชาดไทย


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 1,582 total views,  1 views today