เพราะทุกชีวิตมีคุณค่า เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ควรได้รับการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี


เพราะทุกชีวิตมีคุณค่า เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ควรได้รับการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธี
โพสเมื่อ : 24 / 01 / 2022 - 08:36


มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์จัดอบรมอาสายุวกาชาดออนไลน์โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR&Choking) เมื่อวันที่ 19 ม.ค.65 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โดยมีอาสายุวกาชาด เข้าร่วมโครงการฯ 50 คน ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช มงคลปัญญา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 291 total views,  1 views today