ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ นำคณะครูที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดและสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สังกัดเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ภายใต้การอำนวยการของ นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำกิจกรรมจิตอาสา


ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ นำคณะครูที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดและสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สังกัดเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ภายใต้การอำนวยการของ นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำกิจกรรมจิตอาสา
โพสเมื่อ : 09 / 02 / 2022 - 02:52

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00 น. นายมนต์อิศวร รัตนะวงศ์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ นำคณะครูที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดและสมาชิกชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ สังกัดเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ภายใต้การอำนวยการของ นางปิติมา รักพานิชมณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาด ศาสนสถาน เก็บกวาดขยะ ศาลา ถนน ลานวัดเพื่อให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพระพุทธรูป โบราณวัตถุ และคัมภีร์โบราณ ที่ทางวัดเก็บรักษาไว้ ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม (วัดทุ่งแก้ว) อำเภอ เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 233 total views,  1 views today