อบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น


อบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
โพสเมื่อ : 04 / 02 / 2022 - 07:27

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โดยฝ่ายวิชาการ สนับสนุนวิทยากรในการจัดอบรม อบรมอาสายุวกาชาด เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รุ่นที่ 666 / สป.3 ณ ห้องประชุมคุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายสมชาย ทองสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิดฯ มีอาสายุวกาชาดเข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 55 คน การจัดอบรมฯ ในครั้งนี้ เป็นการมุ่งเน้นให้องค์ความรู้ และมีทักษะฝึกปฏิบัติ เพื่อทำการช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการช่วยเหลือชีวิตตนเองและผู้อื่นในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งตระหนักถึงคุณค่าของการช่วยชีวิตอย่างแท้จริงเป็นสิ่งสำคัญ


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 496 total views,  1 views today