อบรมหลักสูตร Y-Adapt ของ IFRC Climate Center


อบรมหลักสูตร Y-Adapt ของ IFRC Climate Center
โพสเมื่อ : 28 / 04 / 2022 - 04:00

สำนักงานยุวกาชาดร่วมกับสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย จัดอบรมแกนนำปฏิบัติการอาสากู้โลกร้อน รุ่น 1 เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 2-3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ โดยนำกระบวนการอบรมหลักสูตร Y-Adapt ของ IFRC Climate Center มาใช้ในการอบรมให้แก่แกนนำอาสายุวกาชาด จำนวน 30 คน จาก 14 สถาบันการศึกษา โดยภายหลังการอบรม แกนนำจะมีการวางแผนดำเนินโครงการกิจกรรมในพื้นที่ของตนและรายงานผลมายังสำนักงานยุวกาชาดภาย ใน 6 สัปดาห์ และนำ ผลการดำเนินส่งไปยัง IFRC เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ เว็บไซต์ IFRC Climate Center ต่อไป


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 54 total views,  2 views today