อบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ครั้งที่ 2


อบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ครั้งที่ 2
โพสเมื่อ : 05 / 04 / 2022 - 07:45

วันที่ 4 เมษายน 2565 สำนักงานยุวกาชาด มอบหมายให้วิทยาจารย์ ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด ไปให้การอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 110 คน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพฯ เพื่อให้นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน หากประสบเหตุฉุกเฉิน สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้ทันท่วงที


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 3,406 total views,  1 views today