สภากาชาดไทย ตรวจเยี่ยมและขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ของเด็กในถิ่นทุรกันดารจังหวัดสกลนคร


สภากาชาดไทย ตรวจเยี่ยมและขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ของเด็กในถิ่นทุรกันดารจังหวัดสกลนคร
โพสเมื่อ : 28 / 04 / 2022 - 05:37

    วันที่ 28 เม.ย. 65 เวลา 09.00 น. นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอาสากาชาด พร้อมด้วยนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดสกลนคร โดยมีนายวีระ ฤกษ์วาณิชย์กุล ปลัดจังหวัดสกลนคร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมประชุมรับฟัง พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร โดยมุ่งเน้นให้ เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ สามารถพัฒนาทักษะของตนเองจนนำไปสู่การอ่านออกและเขียนได้ในที่สุด

trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 41 total views,  3 views today