การอาสากาชาด ร่วมกิจกรรม หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย


การอาสากาชาด ร่วมกิจกรรม หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย
โพสเมื่อ : 26 / 05 / 2022 - 03:42

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น.

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอาสากาชาด ร่วมกิจกรรม หยุดสูญเสีย หยุดรถ ให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสท์ วิลล์ เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสท์ วิลล์ สำนักงานเขตลาดพร้าว สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย ภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน พร้อมจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีจากอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย และร่วมพูดคุย หัวข้อ “อันตรายคนข้ามทางม้าลาย กับความเร็วในเขตเมือง” พร้อมมอบหมวกนิรภัยและแจกสติ๊กเกอร์ “ขอบคุณ ที่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้” เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่หยุดรถตรงทางม้าลาย ลดความเร็วเขตชุมชน ชะลอก่อนถึงทางแยกทางข้าม และสวมหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อคทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา กล่าวว่า จากรายงานและข่าวสารที่มีการเผยแพร่เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน นับเป็นความสูญเสียและเป็นมหันตภัยที่ยิ่งใหญ่ของสังคมไทย แม้จะมีบางหน่วยงานคิดตัวเลขความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงกว่าห้าแสนล้านต่อปี แต่นั่นไม่อาจเทียบได้กับครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของเขา ดังเช่น ครอบครัวคุณหมอกระต่ายหรือแพทย์หญิงวราลัคน์ สุภวัตรจริยากุล และล่าสุดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนครูกระต่าย ขณะเข้าปกป้องลูกศิษย์ ขณะข้ามถนนจนตัวเองต้องเสียชีวิต หน้าศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด อำเภอแม่สอด จังหวัดตากและอีกหลายครอบครัวที่ต้องสูญเสียบุคคลที่เป็นเสาหลักของบ้านไป นั่นยิ่งทำลายความมั่นคงของครอบครัวและย่อมมีผลให้สูญเสียโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งของพี่น้องเรา จึงนับเป็นภัยต่อความมั่นคงของสังคมและประเทศเป็นเงาตามตัว ทั้งๆ ที่เรื่องของอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้

คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนนวุฒิสภา สสส. บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด โดย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสท์ วิลล์และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จึงอยากเชิญชวนทุกคน ร่วมชะลอความเร็วเมื่อเห็นทางข้ามทางม้าลาย ผ่านหน้าโรงเรียน โรงพยาบาล เขตชุมชน หน้าตลาด โดยแนะนำให้ใช้ความเร็วเหมาะสมและสามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจะลดและไม่ก่อความสูญเสียกับทุกคน และยินดีจะร่วมในกระบวนการลดการบาดเจ็บและลดการเสียชีวิตกับทุกภาคส่วน โดยวุฒิสภา คณะกรรมการฯ สสส.และภาคีเครือข่าย มุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมนี้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ โดยจะเน้นการดำเนินงานสำคัญ คือ

1. เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงที่สำคัญและเพิ่มพฤติกรรมความปลอดภัย

2. สร้างสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ เยาวชน และวัยทำงาน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และเน้นทำงานในพื้นที่จุดเสี่ยงและเกิดอุบัติเหตุสูง

3. การข้ามถนนให้ตรงทางม้าลายหรือทางแยกที่มีสัญญาณไฟ และที่สำคัญครั้งนี้มีการเปิดเวที “หัวข้อ อันตรายคนข้ามทางม้าลาย กับความเร็วในเขตเมือง” โดยมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออุบัติเหตุสะท้อนความรู้สึก ร่วมกับผู้มีอาชีพขับรถจักรยานยนต์รับจ้างและกลุ่ม Rider ร่วมรณรงค์ โดยทุกๆ ภาคส่วนมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ให้สังคมไทยประสบความสำเร็จในการสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยให้กับคนเดินเท้า คนข้ามทางม้าลายและหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆ พื้นที่ของประเทศไทย

และในโอกาสที่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาจะได้เลือกผู้นำคนใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคมนี้ กิจกรรมสำคัญในวันนี้จะได้รวมเป็นพลังสื่อสารไปยังผู้ที่จะได้รับการเลือกตั้ง ให้เร่งรัดกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนเพื่อลดการสูญเสียและผลักดันความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในเมืองใหญ่ทั้ง 2 โดยเฉพาะการกำหนดความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมือง เขตชุมชน ด้วยการชะลอและหยุดรถเมื่อเห็นทางม้าลาย จึงขอเชิญร่วมสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับสังคมไทย ทั้งหมดล้วนเป็นไปตามวิถีแห่งระบบที่ปลอดภัย (Safe System Approach)


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 32 total views,  1 views today