นายณัฐธร สอนไว SEA Youth and Volunteering Senior Officer พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) เข้าพบนางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอาสากาชาด


นายณัฐธร สอนไว SEA Youth and Volunteering Senior Officer พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) เข้าพบนางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอาสากาชาด
โพสเมื่อ : 22 / 06 / 2022 - 01:38

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายณัฐธร สอนไว SEA Youth and Volunteering Senior Officer พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) เข้าพบนางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอาสากาชาด และคณะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ เพื่อประสานความร่วมมือในการทำงานร่วมกันด้านเยาวชน โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 Ms.Mariko Hirai Asia Pacific Regional Youth Delegate พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก IFRC ได้ขอเข้าพบเจ้าหน้าที่ด้านวิเทศสัมพันธ์ของสภากาชาดไทย ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ณ ห้องประชุมสำนักงานยุวกาชาด อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 21 total views,  1 views today