สำนักงานยุวกาชาด ขับเคลื่อนชมรมอาสายุวกาชาด เพื่อความยั่งยืน


สำนักงานยุวกาชาด ขับเคลื่อนชมรมอาสายุวกาชาด เพื่อความยั่งยืน
โพสเมื่อ : 22 / 06 / 2022 - 01:49

สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย โดยฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด ขับเคลื่อนชมรมอาสายุวกาชาดเพื่อความยั่งยืน ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ

แบบออนไลน์ ในวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ณ ณ ห้องประชุมสำนักงานยุวกาชาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 65 คน จากทุกสังกัดทั่วประเทศ ได้ทำความรู้จัก เข้าใจบทบาท ภารกิจของสำนักงานยุวกาชาด และขับเคลื่อนชมรมอาสายุวกาชาด ผ่าน Application อาสาสมัครสภากาชาดไทย รวมถึงกระบวนการการจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด การเชิดชูเกียรติผู้มีส่วนร่วมผลักดันกิจกรรมอาสายุวกาชาด โดยมีการต่อยอดการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อประสานแผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อนชมรมอาสายุวกาชาด ไปสู่การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด และจัดกิจกรรมตามโคงการ Rame project ได้แก่ การอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด การอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( CPR&Choking) และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ที่สำนักงานยุวกาชาดได้กำหนดแนวทางไว้ 3 เรื่อง คือ กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจ ใส่หมวกกันน็อค

กิจกรรมอ่านออกเขียนได้ กิจกรรมบริจาคโลหิต ภายในเดือนสิงหาคมนี้


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 4 total views,  1 views today