อบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด 100 คน


อบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด 100 คน
โพสเมื่อ : 22 / 06 / 2022 - 02:11

สำนักงานยุวกาชาด โดยฝ่ายวิชาการ ร่วมกับโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย จัดอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมบนนวมินทร์ มีอาสายุวกาชาดผ่านการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 100 คน โดยมีนายจันทร์ เที่ยงภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ทั้งนี้ สำนักงานยุวกาชาดส่งนางพิมพ์พิศา ศุภะวัฒนะบดี และนายธวัชชัย อนันต์ ไปให้ความรู้เรื่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น และแนวทางการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมสู่ผู้ด้อยโอกาสต่อไป


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 5 total views,  1 views today