อาสายุวกาชาด เข้ารับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564


อาสายุวกาชาด เข้ารับรางวัลอาสาสมัครดีเด่น ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 22 / 06 / 2022 - 02:08

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายยูเซฟ บาราดี และนายนัฐดนัย ยูฮันงาะ อาสายุวกาชาด ชมรมอาสายุวกาชาด สำนักงานยุวกาชาด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจากรัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในโครงการจัดงานพิธีมอบโล่ เข็มประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่นและเชิดซูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ดีเด่น (อพม.) ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอแสดงความยินดีแก่อาสายุวกาชาดที่ได้รับรางวัล และขอ ชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครด้วยความเสียสละ สมควรเป็นแบบอย่างให้แก่อาสายุวกาชาดทั่วประเทศต่อไป


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 4 total views,  1 views today