แสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งศาสตราภิชาน กองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์


แสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งศาสตราภิชาน กองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์
โพสเมื่อ : 22 / 06 / 2022 - 01:46

นางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานยุวกาชาด ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศเกียรติคุณ ศาสตราภิชานแด่รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พินิจ กุลละวณิชย์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งศาสตราภิชาน กองทุนเพื่อการบริหารวิชาการและการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 4 total views,  1 views today