โครงการ อบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


โครงการ อบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โพสเมื่อ : 22 / 06 / 2022 - 01:41

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 นางธันย์ภัคนันท์ หัตถาธยากูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีนางสาวกฤชชฎา โสตถิบัณฑิต ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมช่ออินทนิล ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

การอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการปฐมพยาบาล ภาวะหมดสติ การชัก

โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) การสำลัก โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้ฝึกปฏิบัติการประเมินผู้บาดเจ็บ การจัดท่านอนที่ปลอดภัย การช่วยชีวิต

ขั้นพื้นฐาน (CPR) การปฐมพยาบาลผู้สำลักกรณีรู้สึกตัว โดยสำนักงานยุวกาชาด มอบหมายให้นายณัฐพล ปานรุ่งเรือง วิทยาจารย์ ฝ่ายส่งเสริมอาสายุวกาชาด ไปเป็นวิทยากรร่วมให้การอบรม และมีอาสายุวกาชาดผ่านการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 116 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โรงเรียนร่วมจิตต์วิทยา

โรงเรียนพุทไธสง

โรงเรียนคูเมืองวิทยาคมและ

โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม

ดูเพิ่มเติม


trends betty boop tattoo trends hot vidio trends free porzo trends ginger bbw trends sopizzas trends escotes xxx

 31 total views,  1 views today